Основне завдання, над яким працює  циклова комісія загальноосвітніх предметів – це формування висококваліфікованого фахового молодшого бакалавра з    належним   рівнем знань,    загальнолюдської     культури, толерантності, творчої та    всебічно розвиненої,    свідомої  особистості, справжнього патріота України.

    Основними напрямками роботи циклової комісії є:

  • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;
  • розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчання;
  • робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості;
  • індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;
  • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

Провідні методи та форми роботи  та технології: дистанційні технології, проектні, інноваційні форми, інформаційні технології.